Info

MADRASAH DURROTUL HIKMAH AL KHOIRIYYAHMADARASAH DURROTUL HIKMAH AL KHOIRIYYAH

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu syar’i,maka Alloh akan mudahkan baginya jalan menuju syurga” (HR. Muslim)

Madrasah Durrotul Hikmah Al Khoiriyyah merupakan tempat pengajaran Bahasa Arab dan Ilmu Syar’i  bagi kaum muslimin yang belum mendapat kesempatan belajar/ mendalami ilmu agama secara intensif di pondok pesantren. Dan semoga Madrasah berpartisipasi menghantarkan para penuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi.

Kurikulum Madrasah

  • Tahsin Tilawatil Quran
  • Adab : Al ‘Ilmu wa Akhlaqu Ahlihi , Al ‘Ilmu Fadhluhu wa Adabuhu wa wasailuhu dan Ma’aliim fii Thoriq Tholabil ‘Ilmi
  • Hadits : Kitab Silsilah
  • Percakapan Bahasa Arab :  Durusul Lughotil ‘Arobiyyah
  • Nahwu dan Shorof : Mukhtarot Qowa’idil Lughotil ‘Arobiyyah dan Mulakhos Qowa’idil Lughotil ‘Arobiyyah
  • Tathbiiq Qirooatil kutub : Khud ‘Aqidataka min Al Kitab wa As Sunnah 
  • Al ‘Aqidah : Al Firqotun Najiyah
  • Tazkiyatu An Nafsi : Tazkiyatun Nufus 

SEMESTER I & II :
1. TAHSIN
2. TAJWID
3. DURUSULLUGHOH AL -AROBIYYAH
4. TASRIF ISTHILAKHI & LUGHOWIY
5. TAZKIYATUN NAFSI
6. MUKHTAROT
7. ADAB


SEMESTER III & IV:
1. ADAB
2. PRAKTEK MEMBACA KITAB GUNDUL
3. TA’BIR
4. HADITS 
5. MULAKHOS
6. MANHAJ
7. TAUHID

Tidak ada komentar:

Posting Komentar